Психолошко саветовалиште Мозаик послује 11 година и окупља стручњаке различитих профила које повезује опредељеност за психотерапију и усмереност ка помагању људима да буду задовољнији на личном, породичном и професионалном плану.

Održavanje sajta

 

 

 

 

Приправничка пракса из области психологије – програм националне службе за запошљавање

Психолошко саветовалиште „Мозаик“, Београд у сарадњи са Националном службом запошљавања (НСЗ), запошљава приправника – психолога (1 извршилац м/ж). Накнада зараде је 35.000 динара месечно и радник је пријављен од првог дана на одређено на годину дана, што значи да му се уплаћују порези и доприноси. Место рада је Београд, Србија.

Одговорности:

 • Административни послови
 • Асистирање при вођењу социјалних мрежа и маркетиншких активности
 • Рад на припреми писаних и онлине материјала за клијенте, стручних чланака као и других едукативних и промотивних материјала
 • Рад на припреми и организација радионица и обука у циљу стручног усавршавања
 • Асистирање на пословима у вези са издавачком делатности
 • Рад на припреми и организацији wебинара, трибина и других друштвено ангажованих акција
 • Асистенција у истраживачким пројектима
 • Превођење материјала са енглеског на српски језик и обрнуто

Услови:

 • Завршене основне или мастер студије психологије са просечном оценом 8.00 и више (критеријум од стране Националне службе за запошљавање)
 • Да је кандидат млађи од 30 година (критеријум од стране Националне службе за запошљавање)
 • Да је особа уписана у евиденцију Националне службе за запошљавање, као незапослено лице и то без уписаног радног искуства у струци. Кандидат може да поседује стаж из других области, које нису везане за струку

Потребне вештине и компетенције:

 • Усмено и писмено знање енглеског језика – напредни ниво
 • Познавање MS Office пакета
 • Познавање друштвених мрежа: LinkedIn, Facebook, Инстаграм
 • Добре комуникационе и организационе способности (организованост, поузданост и прецизност у раду)
 • Одговорност, посвећеност послу, жеља за стицањем знања
 • Спремност на тимски и индивидуални рад
 • Отвореност, професионалност и љубазност у комуникацији

Нудимо Вам:

 • Директни рад са менторком која има преко 20 година искуства у различитим областима психолошке делатности, предавачком и менторском раду
 • Могућност напредовања и усавршавања; бесплатно учешће на појединим стручним тренинзима и едукацијама
 • Рад на разнородним пројектима у динамичном окружењу
 • Флексибилно радно време и могућност рада од куће

Начин пријаве: Очекујемо да мотивационо писмо и биографију пошаљете електронским путем. Само кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани.

Рок за пријаву: 08.11.2021.

Извор: Стартуј 

Leave a comment