Топ Бет д.о.о., нова онлине кладионица у успону, због проширења обима посла, расписује конкурс за дипломираног правника.

3 načina kako napraviti sajt besplatno
Да ли те занима овај конкурс?

 

 

 

 

Опис посла:

 • Усклађивање интерних аката са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма и праћење трансакција у складу са истим;
 • Обављање правних и кадровских послова у компанији;
 • Рад на усклађивању правилника, општих правних аката, свих врста уговора, решења, одлука, дописа и др.;
 • Давање правне препоруке органима компаније и запосленима;
 • Сарадња са свим државним и инспекцијским институцијама;
 • Евидентирање поступака набавке и праћење реализације закључених уговора
 • Праћење прописа и предлагање усклађивање правилника, општих аката и образаца у складу са новим прописима у вези са Законом о играма на срећу, Законом о спречавању прања новца и финансирању тероризма и осталим релевантним Законима
 • Вођење целокупне документације привредног друштва у складу са уведеним стандардима;
 • Обављање свих послова везаних за осигурање имовине друштва и запослених и наплату штета од осигурања,
 • Давање стручне помоћи, тумачења и помагање у изради документације за безбедност и здравље на раду и служби противпожарне заштите
 • Обављање других послова сходно потребама друштва, по налогу директора.

Услови за обављање посла:

 • VII степен стручне спреме, занимање дипломирани правник, оспособљеност за рад на рачунару – обавезно познавање МS Office пакета
 • Пожељне особине: добро развијена способност логичког размишљања и закључивања, флексибилност у мишљењу, стрпљење у односима са запосленима у колективу, висока одговорност, савесност у раду, вештина комуникације и уверљивост у наступу.
 • Обавезно радно искуство, пожељно на пословима везаним за привреду или индустрију клађења

Пријаве са пословним биографијама и пожељно мотивационим писмом слати електронским путем. Рок пријаве је до 24.8.2021. године.

Придружите се нашем ТОП тиму.

Чекамо вас!

Извор: Infostud.com 

Leave a comment