Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује конкурс за доделу ученичких стипендија ученицима средњих школа у Републици Србији за школску 2021/2022. годину.

Napravite sajt besplatno uz sajt bildere
Да ли можеш бити и ти корисник стипендије?

 

 

 

Услови за пријаву на конкурс за доделу ученичких стипендија
Право да се пријаве па конкурс за доделу ученичких стипеидија, у складу са законом, имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који стално постижу одличан успех у учењу и владању, и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

На конкурс за доделу ученичких стипендија могу се пријавити ученици I разреда средње школе који су у свим разредима од V до VIII разреда основне школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5), односно ученици од II до IV разреда средње школе који су у свим претходно завршеним разредима средње школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5).

Све детаљне информације погледај овде. 

Рок за пријаву је 30.9.2021. године.

Извор: Стартуј 

Leave a comment