Један од највећих инвеститора у Србији, систематична и одговорна банка, оперативна више од 15 година на тржишту, отвара следећу позицију: Сарадник за послове са становништвом Сурчин

Napravite sajt besplatno uz sajt bildere
Да ли те занимају конкурси за посао?

Основне одговорности:

 • Заснивање и одржавање клијентских односа
 • Правовремено и адекватно сервисирање пословних захева клијената
 • Ажурно информисање кљената о свим производима Банке у циљу проширења пословне сарадње
 • Прикупљање и контрола комплетних документација неопходних за обављање трансакција, као и обрада налога за пренос у платном промету
 • Ажурирање података о клијентима и њиховим трансакцијама у свим апликацијама банке према инструкцијама руководстава и важећим процедурама и радним инструкцијама
 • Обављање послова заступника у осигурању Израда извештаја о стању на рачуну клијената и стању извршених трансакција, као и штампа извода по рачунима правних и физичких лица
 • Обављање оперативних послова у експозитури у складу са постојећим делокругом рада и налогом руководства експозитура

Основни захтеви:

 • Универзитетска диплома Искуство на сличним пословима
 • Познавање рада на рачунару (MS Office)
 • Познавање енглеског језика биће предност
 • Комуникативност, аналитичност, афинитет за директан контакт са клијентима
 • Ако сте заинтересовани за ову позицију, пошаљите вашу пријаву и радну биографију на нашу адресу. Све пријаве биће процесиране уз загарантовану дискрецију.

Рок пријаве је до 11.8.2021. године.

Infostud.com

Leave a comment