Иницијатива младих за људска права и организација ГОНГ из Хрватске, у партнерству са
организацијама Данес је нов дан из Словеније и Омладински центар ЦК13 из Србије организују:
Регионалну летњу активистичку школу “Имаш појма!” Школа ће се одржати од 13. до 19. септембра 2021. у околини Загреба, за полазнике и полазнице из Хрватске, Словеније и Србије, старости од 18 до 30 година. Седмодневни програм укључује и теорију и праксу и обухвата тематска подручја као што су политичка партиципација и грађански активизам, људска права, политике за младе и јавно заговарање, као и политичка писменост и критичко промишљање. Свим полазницима и полазницама осигуран је и наставак рада и дружења како би своје идеје могле да спроведу у дело. Радни језици школе су хрватски и српски. Трошкове путовања, смештаја и хране покривају организаторе. Сви полазници и полазнице школе ће након завршетка добити „Ioythpass цертификат“. Рок за пријаву је 20.8.2021. Особе одабране за учешће о томе биће обавештене најкасније 1.9.2021. Предности при одабиру имаће особе које показују високу степен мотивације за друштвени активизам. Претходно искуство у активистичким иницијативама и акцијама представља предност, али није услов. Ако желите да се пријавите, можете извршити упитник који се налази на овој вези.

 

 

Leave a comment