Постоје правни изрази које би сви требалo да савладамо и који нам често могу затребати. Правници су стручњаци у својој професији, али добро је да можемо и сами себи помоћи у неким ситуацијама тако што ћемо стећи познавање основне правне терминологије.

Unplash.com – Научите основне правне термине који ће вам користити

Акт је скуп правних норми у одговарајућој форми који регулише правну ситуацију.

Поднесак је свака врста писма којим се странка обраћа надлежном органу. Битно је да буде разумљив и да садржи све што је потребно да би орган могао да поступи по њему.

Надлежност органа може бити стварна која се односи на врсту материје о којој се решава и може бити месна која се односи на територијални критеријум.

Правна поука је наведена на крају сваког акта којим се решава о неком праву или обавези којом се странка поучава да у одређеном року одређеном органу може изјавити жалбу.

Правна средства за заштиту права странке могу бити редовна и ванредна – од жалбе, тужбе, приговора, до захева за понављањем поступка, захтева за заштиту законитости, оглашавање решења ништавним и друга.

У неким правним ситуацијама знањем – можеш помоћи сам себи!

Нужна одбрана подразумева да лице које је нападнуто има право да се одбрани на одговарајући начин и одговарајућим средством који су сразмерни нападу.

Жалба је редовно правно средство странке која није задовољна решењем/пресудом и подноси је у прописаном року надлежном органу.

Правоснажност подразумева да се на решење/пресуду не може изјавити жалба.

Доказна средства су писмени акти, сведоци, увиђај, вештачење, реконструкција, материјални докази и други у зависности од врсте поступка.

Буди сам свој правни заступник у ситуацијама када је то могуће. Научи основне правне термине и распитај се код стручњака кад год си у прилици о свим правним темама које те занимају. Ако не морамо увек да ангажујемо адвоката, можемо да савладамо правну самопомоћ.

Сузана Марјановић

Leave a comment