Компанија Драгон Маритиме СЕЕ д.о.о. је представник највеће кинеске бродске компаније COSCO SHIPPING LINES Co. за територију југоисточне Европе и бави се организацијом поморског транспорта робе.

Конкурс за књиговођу

Основне предности компаније су одговорност, флексибилност, посвећеност пословању и клијентима којима пружа интегрисану услугу у организацији поморског и интермодалног транспорта.

Наш професионални тим је спреман да одговори и најзахтевнијим клијентима и нуди решења по потреби клијената.

Услед проширења обима посла имамо потребу за новим кандидатима и уколико се препознате у доле наведеним захтевима и желите да постанете део тима који доноси нову снагу, а самим тим и бољи квалитет услуге нашим клијентима очекујемо Вашу биографију.

Опис посла:

  • Припрема, контирање и књижење пословне документације,
  • Књижење извода,
  • Усаглашавање књиговодствених картица са купцима и добављачима,
  • Обрачун службених путева,
  • Вођење и књижење благајне,
  • Наплата потраживања,
  • Пријава и одјава запослених на Цросо портал,
  • Организовање архивирања финансијске документације,
  • Асистирање код осталих финансијских и административних послова,


Услови:

Виша или висока стручна спрема економског смера,
Минимум 3 године радног искуства у рачуноводственим или финансијским пословима,
Познавање рада на рачунару (MS Office, Internet Explorer, Outlook Express),
Познавање финансијских, рачуноводствених и пореских прописа,
Прецизна, организована И одговорна особа,
Предност имају кандидати са сертификатом за овлашћеног рачуновођу.
Контактираћемо само кандидате који уђу у ужи избор.

Пријаве слати електронским путем. Рок пријаве је до 4.3.2021. године.

Извор: Infostud.com

Leave a comment