Адвокатска канцеларија Мајкић која се бави привредним правом објављује оглас за адвокатског приправника-волонтера, уз могућност даљег напредовања.

ФОТО: Марија Ердељи – Да ли си заинтересован за стицање практичног искуства?

Од адвокатског приправника се очекује посвећеност раду, тимски рад, спремност за путовање кроз Србију, спремност за учење и нове изазове.

Обављање приправничке вежбе код адвоката, подразумева усавршавање теоријских и практичних знања и вештина ради оспособљава за самосталан и независтан рад у адвокатури:

 • писање поднесака
 • предаја поднесака судским и управним писарницама
 • присуство рочиштима
 • упознавањем са функционисањем и правилима суда
 • писање тужби из различитих области
 • писање жалби и одговора на жалбу
 • заступање у парничном и кривичном поступку
 • заступање у извршном поступку
 • извршавање других радњи и послова по упутствима и у оквиру овлашћења добијених од адвоката а све у складу са законом, статуту адвокатске коморе и кодексу професионалне етике адвоката.

Нудимо надокнаду трошкова у месечном износу од 24.000,00 динара, уз могућност даљег повећања.

Услови:

 • завршен правни факултет
 • без радног искуства у струци
 • заинтересованост за рад у адвокатури
 • оспособљеност за рад на рачунару
 • испуњење свих услова из Закона о адвокатури за упис у именик адвокатских приправника

Рок пријаве је до 19.1.2021.

Извор: Najprakse.com

Leave a comment