Да ли те занима овај конкурс? Погледај услове.

ФОТО: Марија Ердељи – Да ли те занима овај конкурс?

Услови:

  • Потребан сарадник на пословима безбедност и здравље на раду, са положеним стручним испитом
  • Захтевани ниво квалификација: факултет – VII1 степен (4-6 године)

Oбразовање:

  • архитектура, грађевина и геодезија,
  • заштита животне средине и заштита на раду,
  • машинство,
  • технологија и металургија
  • Радно искуство у занимању: Није битно

Врста радног односа / ангажовања:

  • Неодређено

Додатне информације:

  • Теренски рад
  • Приправник

Рок пријаве је до 27.1.2021. године.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment