Да ли те занима конкурс за менаџера пројекта?

ФОТО: Марија Ердељи – Да ли те занима овај конкурс?

Потребни услови:

  • Поседовање лиценце
  • VII степен стручне спреме, електротехника (смер енергетика), телекомуникације, грађевина
  • Познавање рада на рачунару: AutoCAD i MS Office
  • Возачка дозвола Б категорије, активан возач
  • Знање енглеског језика, ниво Б1 или виши
  • Познавање прописа и процедура за добијање дозвола за извођење радова


Задужења:
Израда главних пројеката са руководиоцем пројекта уз планирање пројектних рокова, оптималних решења и њихове изводљивости и буџета пројеката, редован обилазак свих локација где се пројекти изводе, учествовање у имплементацији различитих фаза пројеката, праћење пројектних рокова и буџета пројеката, руковођење додељеним пројектним тимом инжењера, монтера и техничара, контролисање квалитета изведених радова у фази имплементације пројеката, координација правном и финансијском документацијом у вези са пројектом, сарадња са надлежним институцијама и екстерним сарадницима, редовно извештавање о статусу додељених активности на пројектима и други послови по налогу послодавца.

Рок пријаве до 12.2. 2021. године.

Извор: Infostud.com

Leave a comment