Какве се промене дешавају у позоришним, ванпозоришним и излагачким праксама сценског дизајна у Србији и региону? Да ли промене прати и подизање капацитета позоришне продукције и колико кроз образовање може да се мења професионална пракса? То су само нека од питања која ће покренути регионални онлајн симпозијум „Праксе сценског дизајна – ка новом бијеналу“ који заједно покрећу Одсек за уметност и дизајн Департмана за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука у Новом Саду и Музеј примењене уметности у Београду. Симпозијум ће бити организован од 17. до 19. децембра и окупиће професионалце, теоретичаре и студенте из домена сценских и визуелних уметности, са циљем проматрања стања на сцени и успостављања нове, регионалне платформе у области сценског дизајна.

Симпозијум – Праксе сценског дизајна

 

 

 

 

Управо је најзначајнија светска манифестација посвећена сценском дизајну и простору, Прашко квадријенале, одредила теме регионалног симпозијума, захваљујући развоју кустоских и уметничких пракси у оквиру тог квадријенала, које ће овог пута бити сагледане из угла вредновања и критичког промишљања свих сегмената професионалне позоришне продукције у Србији и региону.

Симпозијум чини четири програмске целине: Поуке Бијенала, Како изложити догађај?, Шта смо научили у школи? и Будућност сценског дизајна:контекст као повод или као препрека за стварање, а део ће бити посвећен и најмлађима, који ће имати прилику да учествују на креативној радионици „Ко хоће да се игра са нама: сценски дизајн из угла најмлађих“. 

Непосредан повод за организацију симпозијума је жеља да се преиспита потреба за поновним успостављањем Бијенала сценског дизајна, манифестације чији су оснивачи били YUSTAT и Музеј примењене уметности у Београду. Бијенале сценског дизајна настало је 1997. године и трајало до 2007. године. Препознајући потребу за вредновањем реалне позоришне продукције, покренута је иницијатива за разговор о новом, редефинисаном Бијеналу сценског дизајна које ће, осим позоришта, моћи да обухвати и различите формате ванпозоришних и излагачких пракси сценског дизајна. Симпозијум је посвећен индивидуалним проматрањима, али и покушају заједничког мапирања појава у домену професионалног рада у позоришним, ванпозоришним и излагачким праксама сценског дизајна у Србији и региону.

Симпозијум ће бити реализован уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије и пројекта „Нови Сад – Европска престоница културе“. Више информација о детаљном програму симпозијума, као и о механизмима пријаве на сајту Одсека за уметност и дизајн Факултета техничких наука у Новом Саду.

Leave a comment