Да ли те занима конкурс за правника. Прочитај детаље овде. 

Да ли си заинтересован?

 

 

 

 

ОПИС ПОСЛА:

  • Праћење прописа и тумачење законских норми у вези са пословањем друштва
  • Обавља административне и кореспондентне послове
  • Израда и тумачење уговора облигационо-правног карактера и комерцијалних уговора
  • Води евиденцију о праћењу и резултатима спорова који су везани за предузеће
  • Подноси пријаве тужилаштву, инспекцијама и другим органима за случај да дође до наношења штете предузећу од стране радника и трећих лица
  • Израђује нацрт општих аката
  • Правна подршка менаџменту и организационим јединицама компаније

ОПШТИ УСЛОВИ:

  • Завршен правни факултет
  • Обавезно радно искуство у струци
  • Познавање страног језика

Рок је до 15.12.2020. године. 

Извор: Infostud.com 

Leave a comment