Оглашавамо радно место: Сарадник за радно право

1 извршилац (Београд)

Да ли те занима овај конкурс?

 

 

 

 

 

Задаци:

 • Саветодавна улога при примени законских прописа у области радног права
 • Одговорност за израду уговора, споразума и свих правних аката из области радног права
 • Одговорност за примену законских прописа општих и појединачних аката у домену свог делокруга рада
 • Праћење и примена законске регулативе
 • Правна помоћ повезаним правним лицима
 • Одговорност за исправност и ажурно вођење документације
 • Извештавање

Услови:

 • ВСС (Правни факултет)
 • Минимум 3 године радног искуства на истим или сличним пословима, у области радног права
 • Знање енглеског језика (напредни ниво)
 • Познавање рада на рачунару
 • Пожељно познавање рада у САП-у


Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

У процесу селекције кандидати неће бити непосредно нити посредно дискриминисани у односу на здравствено стање, односно инвалидност, пол, боју коже, старост, националну припадност, вероисповест, брачни статус, сексуално или политичко опредељење, чланство у различитим организацијама или неко друго лично својство.

Слањем пријаве кандидат даје сагласност да се његови лични подаци обрађују у процесу селекције у складу са Законом о заштити података о личности.

Рок пријаве је до 10.12.2020. године. 

Извор: Infostud.com 

 

Leave a comment