Адвокатска канцеларија Pavleski Law пружа широк спектар правних услуга компанијама и појединцима из области привредног, радног и породичног права. Тежимо ка сталном побољшању нашег пословања стварањем дугорочне и транспарентне сарадње са клијентима, као и откривањем иновативних решења за сваки правни проблем. 

es&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD597nH3OwCFQAAAAAdAAAAABAD
Да ли си заинтересован?

 

 

 

 

Ширимо наш тим и овом приликом расписујемо конкурс за позицију Адвокатски приправник/приправница

Услови које кандидат мора да испуни:

  • Завршен правни факултет
  • Знање енглеског језика (говорног и писаног)
  • Знање рада на рачунару (МS Office)
  • Аналитичност, прецизност и фокусираност у раду
  • Проактиван приступ раду

Радни задаци:

Анализа и истраживање судске праксе, тумачење прописа, састављање правних мишљења, састављање уговора, израда поднесака, заступање пред судовима, свакодневна комуникација са клијентима и судовима итд.

Нудимо:

  • Изазован приправнички стаж кроз рад на комплексним предметима
  • Изузетну припрему за полагање правосудног испита
  • Флексибилност у раду
  • Могућност наставка пословне сарадње након положеног правосудног испита
  • Новчану надокнаду током целог трајања приправничког стажа

Уколико сте заинтересовани да се придружите нашем правном тиму пошаљите нам своју биографију са пропратним писмом.

Почетак рада је у јануару 2021. године. Рок пријаве је до 28.11.2020. године. 

Извор: Infostud.com 

Leave a comment