Услед повећаног обима посла компанија Александар МН д.о.о. расписује конкурс за позицију: Рачуновођа

Да ли сте заинтересовани?

 

 

 

 

 

 

Опис посла:

  • књижење свих пословних промена,
  • обрачун зарада и надокнада за трудничко и породиљско одсуство,
  • праћење закона и прописа који се односе на финансије и рачуноводство,
  • обрачун ПДВ-а и састављање финансијских извештаја,
    развијање финансијских планова и буџета Друштва.

Захтеви:

  • висока или виша школа економског профила,
  • минимум 3 године радног искуства у струци,
  • познавање књиговодства, МРС и осталих законских прописа и изражене организационе способности,
  • одлично познавање МS Office пакета.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи круг. Рок пријаве је до 3.12.2020. године. 

Извор: Infostud.com 

Leave a comment