Отворен је конкус за сарадника за правне и корпоративне послове. Погледај детаље конкурса. 

 

 

 

 

Опис посла:

 • Пружање помоћи надређенима у вођењу правних послова;
 • Праћење законске регулативе из домена пословања компаније и сачињавање потребних информација, коментара, анализа;
 • Пружање правних савета, услуга и свеукупне правне подршке;
 • Учешће у пружању правне подршке у пословима аквизиција и статусних промена;
 • Пружање помоћи у изради општих аката Послодавца;
 • Пружање помоћи приликом израде уговора, правних аката и сл;
 • Претходно наведене послове обавља за Друштво и контролисана друштва који су под менаџмент управом Друштва;
 • Извршавање осталих конкретних послова по налогу директно надређеног;
 • Понаша се у складу са вредностима групе;

Услови за заснивање радног односа:

 • Студије првог или другог степена (6 или 7 ниво НОКС-а) – правни факултет;
 • Рад на персоналном рачунару;
 • Знање енглеског језика;
 • Најмање 2 године радног искуства на истим или сличним пословима;

Рок пријаве је до 25.11.2020. године. 

Извор: Infostud.com 

Leave a comment