Годину дана од почетка реализације пројекта СмЕЛО – Активне Заједнице, удружење грађана Фрушкаћ је успешно уклонило дивљу депонију на путу ка језеру Мохарач у фрушкогорском месту Ердевик и креирало одржив модел за трајно решавање проблема малих
дивљих депонија.

Да ли водиш рачуна о животној средини?

 

 

 

 

 

Председник удружења грађана Фрушкаћ, Никола Арежина је истакао: “Можемо коначно да кажемо да смо успели и да је могуће трајно уклонити дивље депоније. Месне заједнице које се годинама суочавају са овим проблемом до сада нису имале одговарајуће решење.
Недуго након њиховог чишћења депоније су се поново стварале, те је проблем изгледао као немогућ за решити.”
Сматрамо да је пре свега потребна едукација мештана који су најчешће несвесни штетности својих поступака. Проблем дивљих депонија разликује се од села до села, али га је могуће решити.

Најважнији фактори у решавању овог проблема су:
1. Посвећеност у решавању проблема
2. Едукација односно разговор са мештанима
3. Инфраструктура (постављање контејнера и редовно одношење)
4. Уређење локације у циљу креирања нове намене
5. Праћење стања на локацији
6. Казнена политика као крајња мера.


Активирање и рад у заједници, фокусирање на проблем резултовало је перманентним решавањем проблема дивље депоније која се налазила на тој локацији. Уређењем локације, садњом медоносног дрвећа прошле јесени и постављањем контејнера који се редовно
празни више немамо дивљу депонију на путу ка језеру. Место је добило нову намену, сада је бивша депонија уређена и постала Шумица за пчеле. За казненим мерама није било потребе јер је су мештани препознали иницијативу удружења грађана Фрушкаћ.
Симболичан крај акције обележило је заједничко фарбање преградног бедема на месту некадашње депоније, како би се додатно улепшала локација, на којој су учествовали мештани и чланови Удружења грађана Брује и Липа.
Пројекат је подржан програмом “Активне заједнице” Траг фондације.

Leave a comment