Задатак
Циљ ове праксе је да се практикант упозна са основима CakePHP frejmworka преко решавања конкретног проблема. Треба написати апликацију у PHP-у која слузи менаџмент/управљање магацинима према следећим спецификацијама:

Пошаљи свој CV или проследи неком ко тражи овакав посао

 

 

 

 

 • Управљање магацинима је део Робно-Материјалног модула у оквиру информационог система
 • У магацинима се складиште физички артикли тако да пре самог менаџмента магацинима треба дефинисати исте по датој спецификацији
 • Магацини су подељени у целине на магацинска места и адресе
 • Сваки физички артикал припада неком магацинском месту и адреси
 • Артикал се може преносити из једног магацина у други под одређеним условима
 • Оператер који преноси артикле са једног магацинског места на други мора имати за то дозволу
 • Горе наведене ставке су само делови детаљне спецификације коју добија практикант на почетку праксе
 • За писање PHP апликације користити CakePHP фрејмwорк верзије 2.x (било која верзија 2, не користити нову 3.x)

Алати који вам могу помоћи у развоју ове апликације су следећи

 • SublimeText
 • CakePHP 2.x, JQuery
 • WAMP server (Vagrant)
 • Git/SVN
 • Adminer

Задатак практичног рада би се одвијао по следећим ставкама

 • Кандидат добија рачунар на коришћење које су локално везан на мрежу и има излаз на интернет.
 • Потребно је да кандидати инсталира сав потребан софтвер и подеси иницијална подешавања за рад са CakePHP-ом.
 • Практикант се упознаје са CakePHP-ом преко туторијала који се налазе на сајту самог фрејмwорка.
 • По инсталацији и упознавању софтвера практикант анализира захтев задатка и спецификацију самог захтева пре самог почетка рада.
 • По анализи захтева практикант ради поставку табела у бази у којој ће се чувати подаци потребни за рад апликације.
 • Кад су постављене табеле у бази практикант креће у писање саме апликације и њених делова:
  Дефинисање модела и његових функција
  Дефинисање контролера и његових функција
  Дефинисање Виеw-ова и писање фронтенд функција (JQuery) за кориснички интерфејс
  Тестирање апликације и исправка буг-ова

Искуство
Након успешног завршетка ове праксе, практикант ће имати радно искуство са следећим ставкама:

 • Анализа спецификације и припрема базе податка дизајнирањем и креирањем табела
 • Развој апликације у CakePHP MVC frejmworku
 • Креирање и дизајн корисничког интерфејса
 • Тестирање саме апликације

Рок пријаве је 31.10.2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment