Привредно друштво SPRINGWELL D.O.O., чија је основна делатност увоз и дистрибуција дијететских суплемената, козметичких производа и медицинских средстава, тражи особу за позицију:

 • Рачуновођа

Да ли те занимa oвај конкурс?

 

 

 

 

 

У циљу даљег унапређења пословања и побољшања финансијског сектора расписујемо конкурс за радно место рачуновођа. Потребни су нам кандидати који желе да допринесу успеху наше компаније, који су одговорни и имају жељу за усавршавањем.

Нудимо Вам рад у позитивном, иновативном и колаборативном окружењу, могућност добре зараде и личног усавршавања

Очекујемо Ваше пријаве и CV електронским путем.

Обавезе и одговорности:

 • Самостално књижење комплетне улазне и излазне документације
 • Формална, рачунска и суштинска контрола документације за књижење
 • Кореспонденција са добављачима и купцима, усаглашавање и провера стања
 • Праћење и примена важећих законских прописа из области рачуноводства и ПДВ-а
 • Води комуникацију са екстерним рачуноводством, менаџира и контролише проток докумената и квалитет обрачуна и извештаја
 • Припрема и обрачун плата запослених

Очекивани профил кандидата:

 • Релевантно радно искуство од минимум 3 године
 • Познавање стандардних рачуноводствених и пореских прописа
 • Флексибилност, организованост и аналитичност у раду
 • Лиценцирани рачуновођа
 • Одговарајућа стручна спрема економског смера
 • Позитиван став ка учењу
 • Усмереност ка резултатима и остваривању постављених циљева
 • Обавезно знање рада на рачунару (МS Office пакет, посебно Еxcel)
 • Даје иницијативе за побољшање процеса у свом домену пословања

Процес селекције у компанији Спрингwелл је у складу са професионалним стандардима и сви кандидати ће имати равноправан третман.

Контактираћемо само кандидате који уђу у ужи избор.

Захваљујемо се свим кандидатима заинтересованим за рад у нашој команији. Рок пријаве је до 13.11.2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment