“МОНУС” д.о.о., произвођач дуванских производа, оглашава радно место:

 • Шеф рачуноводства

Да ли те занима овај конкурс ?

 

 

 

 

 

Опис посла:

 • Организује и контролише рад службе
 • Израђује и доставља у законском року појединачне и консолидоване финансијске извештаје
 • Израђује и доставља у законском року порески биланс и пореску пријаву пореза на добит
 • Израђује и доставља пореске пријаве за све остале јавне приходе
 • Израђује и доставља извештаје надлежним институцијама
 • Књижи, контролише и усмерава књижења у главној и помоћним књигама
 • Књижи, контролише и усмерава књижења у зависним правним лицима
 • Редовно прати прописе из економско финансијске области
 • Сарађује са ревизорским кућама приликом ревизије финансијских извештаја
 • Заступа друштво и активно учествује у контроли пословања од стране надлежних институција

Услови:

 • VII степен стручне спреме (економски факултет)
 • Минимум 5 година радног искуства на истим пословима
 • Знање рада на рачунару (МS Office)

Рок пријаве је до 10.11. 2020. године. 

Извор: Inofostud.com 

Leave a comment