УПД Стари Град, оглашава радно место: Технолог у припреми хране

Да ли вас занима овај конкурс?

 

 

 

 

 

Опис посла:

 • Контрола постојећих производних, организационих активности и контрола процеса припреме хране
 • Увођење нових производних процеса у циљу рационализације производње
 • Рационализација производње и уштеде, праћење норматива
 • Квантитативна и квалитативна контрола сировина,
 • Oрганизација и спровођење мера хигијенско-техничке исправности сировина и производа
 • Познавање захтева HACCP-а, вођење записа и учешће у реализацији
 • Контакт са стручним институцијама, праћење стручне литературе и важећих прописа из области рада

Услови:

 • VII степен стручне спреме (Пољопривредни факултет/прехрамбено инжењерство, Технолошки факултет/биохемијско инжењерство)
 • Најмање 3 године радног искуства у области угоститељства
 • Знање рада на рачунару (МS Office)
 • Знање енглеског језика
 • Возачка дозвола Б категорије – активан возач

Рок пријаве до 3.11.2020. године. 

Извор: Infostud.com 

Leave a comment