ДОО ПИП са седиштем у Новом Саду успешно послује од 1992. године. Водећи смо произвођач побољшивача и смеша за пекарство и једини произвођач тортиља у овом делу Европе. 

Да ли те занима овај конкурс?

 

 

 

 

 

Оглашавамо потребу за радним местом: Стручни сарадник за правне послове

Место рада: Нови Сад, Текелијина 43

Организациона јединица: PIP TORTILLA MEXICANA

Главни задаци:

 • Израда нормативних аката Друштва – правилници, кодекси, одлуке, решења и сл.;
 • Израда и провера исправности уговора у привреди;
 • Учествовање у поступку оглашавања слободних радних места, селекцији и избору кандидата и праћење реализације плана обуке нових запослених;
 • Пријава запослених на обавезно социјално осигурање путем портала ЦРОСО;
 • Израда уговора о раду и остале документацију потребне за заснивање радног односа, као и аката о престанку радног односа;
 • Израда остале радно-правне документације;
 • Израда статусних аката и регистрација код надлежних органа;
 • Праћење актуелних прописа и пружање стручне помоћи запосленим у њиховој примени;
 • Заступање друштва пред правосудним и другим органима;
 • Организовање процеса архивирања документације настале у раду Друштва;
 • Прибављање разних врсте потврда, уверења и дозвола за потребе друштва;
 • Припреме за одржавање седнице органа управљања, израда одлука које доносе органи управљања и вођење записник на седницама и сл.;

Услови за кандидата:

 • Универзитетска диплома из области правних наука (минимум 240 ЕСПБ );
 • Познавање енглеског језика: минимум средњи ниво;
 • Познавање рада на рачунару (MS WINDOWS, MS OFFICE, Интернет);
 • Возачка дозвола Б категорије, активан возач;


Профил кандидата:

 • Искуство на истим или сличним пословима минимум 3 година;
 • Предност радно искуство у привреди и положен правосудни испит;
 • Самоиницијативност, организованост и систематичност;
 • Усмереност ка резултатима;
 • Мотивисана и практична особа са јаким међуљудским и комуникацијским вештинама;

Нудимо Вам:
Нудимо вам прилику да постанете део наше службе правних и општих послова, да у потпуности изразите и побољшате своје професионалне способности у амбициозном и позитивном окружењу уз константну и адекватну обуку.

Ако поседујете захтеване квалификације и способности и желите да постанете део нашег успешног тима.

Уз пријаву је обавезно доставити CV са фотографијом. Рок пријаве је до 3.11.2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment