Производној компанији ”Милан Благојевић“ Смедерево која се налази у оквиру великог пословног система услед проширења пословних активности потребна је стручна, професионална и одговорна особа за позицију:

 • ПЛАНЕР ПРОИЗВОДЊЕ

Да ли те занима овај конкурс?

 

 

 

 

 

Услови:

 • VI, VII степен стручне спреме
 • Одлично познавање МS Office пакета
 • Познавање техничке повезаности производног процеса
 • Искуство у планирању производње

Опис посла:

 • Одговоран за планирање производње и израду планова производње који произлазе из плана продаје, водећи рачуна о производним капацитетима и расположивости сировина
 • Активно сарађује са сектором набавке, израда плана набавке у сврху координације набавке и испоруке сировине на време
 • Проактивно идентификовање ограничења у ланцу снадбевања и производње
 • Извештавање сарадника о стањима и потенцијалним ризицима
 • Активно сарађује са сектором складишта у сврху интезивног праћења стање залиха сировина, репроматеријала, полупроизвода и готових производа
 • Управљање стањем залиха, оптимизација ресурса за рад у складу са стањима и потребама
 • Дневно извештавање о реализацији производње, проблематици и достигнутим циљевима
 • Интезивна комуникација са сектором производње, сарадња са продајом, набавком, технологијом, складиштем, као и другим секторима унутар фабрике
 • Израда производних радних налога на основу плана производње

Нудимо Вам:

 • Динамично и подстицајно радно окружење ,спремно да подржи вредне и ангажоване колеге.
 • Могућност професионалног развоја и напредовања.
 • Одговарајуће праћење и вредновање резултата уз додатне стимулације за квалитетан рад

Рок пријаве до 29.10.2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment