Министарство државне управе и локалне самоуправе упутило је јавни позив градовима, општинама и градским општинама за пријаву пројеката које ће ово министарство финансирати у оквиру пројекта „Подршка у успостављању јединственог управног места“.

Омиљени пројекат за градове и општине захваљујући МДУЛС

Ово је трећи по реду пројекат ЈУМ – одлична прилика за градове, општине и градске општине да формирају модерно јединствено административно место.

Јединствено управно место није ништа друго него један шалтер, једна канцеларија или е-портал путем којих се грађани обраћају управи када имају потребу да заврше неки посао и тако остваре неко своје право.

„Основна идеја увођења јединственог управног места је да оно постане мост између грађана и управе, јединствена приступна тачака, у општинама на пример, за комуникацију грађана са свим органима са којима би они иначе морали сами и директно да ступе у контакт да би остварили неко своје право. Захваљујући јединственом управном месту, грађани ће моћи да на једном месту поднесу своје захтеве, добију све релевантне информације и да након брзе и ефикасне сарадње свих релевантних органа за конкретан поступак, а у комуникацији са само једним органом односно службеником, добију и одговарајуће решење, потврду и слично“, објаснила је Сузана Марјановић, из Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Она је истакла да Министарство настоји да кроз овај пројекат са 20.000.000 динара подржи неколико локалних самоуправа, а средства за подршку одобраваће се изабраним учесницима бесповратно. Пре но што се Јединствено управно место уведе као модел у све општине потребно је да, ради формулисања и оптималног уређења ближих услова, критеријума и мерила који се примењују у поступку одређивања јединственог управног места, као и начина сарадње надлежних органа у вези са поступањем и обављањем послова, читав механизам тестира и у неколико огледних локалних самоуправа.

Општине које буду подржане у оквиру пилот програма, мораће да обезбеде учешће од 10 процената, а средства могу да користе за адаптирање и опремањефизичког јединственог управног места, набавку неопходних техничких средстава за реализацију пилот пројекта, подршку у оснивању јединствених управних места (организација, обуке за службенике и друго).

Више информација о јавном позиву и пријави можете пронаћи у Службеном гласнику РС од 25.септембра 2020. године.

Извор: сајт МДУЛС

Leave a comment