Magna Seating d.o.o. Оџаци Огранак Алексинац

Циљеви
Организација и координисање процеса обуке персонала безбедним, квалитетним и установљеним роковима методама рада (стандардизовани рад) како би задовољили захтеве купца и компаније. Учешће у континуираном унапређењу процеса обука по корпоративним стандардима у области заштите на раду, стандардима квалитета и високе производне ефикасности.

Да ли те занима овај конкурс ?

Задаци

 • Учествује у одабиру новопримљених радника заједно са АПУ лидером пројекта и вођом смене;
 • Ре-тренинг и обука тренинг мајстора;
 • Води Квалификационе матрице Тренинг мајстора и ради на њиховом усавршавању;
 • Рад са новозапосленима, период адаптације;
 • Едукује и обавештава тренинг мајсторе о актуелним рекламацијама/променама спецификације квалитета;
 • Тестирање радника;
 • Обука оператера о Mafact-у, 5С, ТПМ, стандардизованом раду, Каизен итд.;
 • Припрема/имплементација новог алата/материјала за обуку, разрада материјала за вежбање, укључујући и визуализацију, инструкције итд. са циљем повећања безбедности и побољшања ергономије радних места;
 • Обучава особље за рад на специјалним машинама;
 • Дикректно учествовање у процесу пласирања новог производа (шивење експерименталних навлака, разрада оптималних метода шивења, обука радника о новим методама шивења);
 • Учествује на дневним састанцима производње;

У случају високе одсутности оператера организује рад Тренинг мајстора у линији;

Захтеви

 • III или IV степен стручне спреме;
 • Искуство радника у аутоиндустрији – 2 године;
 • Пожељно познавање процеса шивења;
 • Познавање типова дефеката, начина за њихово спречавање;
 • Напредни ниво коришћења – Microsoft Office (Word, Excel);
 • Средњи ниво знања Енглеског језика.

Извор: Najprakse.com

Leave a comment