Адвокатска канцеларија Недић,  расписује О Г Л А С за пријем приправнице/приправника на стручну вежбу, у трајању од две године код адвоката Војислава С. Недића.

  • Адвокатски приправник
    Београд

Да ли те занима овај конкурс?

Услови:

  • Завршен један од акредитованих правних факултета са територије Републике Србије
  • VII-1а или VII-1б степен стручне спреме, односно Основне четворогодишње академске студије или Мастер права
  • Добро познавање енглеског језика (читање/писање)
  • Добро познавање рада са рачунарима
  • Са или без претходног радног искуства
  • Обавезно слање CV у складу са упутствима овог огласа

Опис:
Адвокатска канцеларија Недић, расписује оглас ради пријема приправнице/приправника на вежбу код именованог адвоката у пуном трајању од две године након завршеног акредитованог правног факултета са територије Републике Србије, а која подразумева обављање свих оних послова и задатака, који ће омогућити кандидату да након завршене вежбе стекне самостална знања и вештине ради бављења адвокатском или другом правничком професијом.

Ово поред редовних текућих обавеза око функционисања саме канцеларије, подразумева и рад на предметима, писање поднесака, консултовање са адвокатима, присуствовање састанцима према потребама и могућностима адвоката, присуствовање рочиштима пред судовима Републике Србије, приступ управним и другим органима, као и по потреби друге послове.

Обим и врста предмета, у којима адвокатска канцеларија веома успешно заступа интересе својих Властодаваца из свих области права представља гарант да ће кандидат стећи најшира могућа знања и вештине за каснији самосталан рад.

Радно време је од 9 до 17 часова, сваког радног дана, с тим што је радно време могуће и другачије распоредити по потребама адвоката, у складу са позитивним законодавством Републике Србије.

Прикупљање пријава трајаће током августа месеца 2020. године, а од 1.9.2020. године, адвокатска канцеларије ће вршити позивање кандидата.

Адвокатска канцеларија задржава право да конкурс за пријем кандидата прекине у сваком тренутку, те да контактира само кандидате који уђу у ужи избор.

Слање пријава:
Искључиво електронским путем, уз обавезно прилагање CV.

Извор: Infostud.com

Leave a comment