MPC Properties је највећа домаћа компанија за развој некретнина у региону. Компанија је основана 2002. године и тренутно поседује и управља портфолиом од преко 30 office i retail објеката, који се налазе на најбољим градским локацијама. Потребан је: 

 • Сарадник за пројектно финансирање 

Да ли је ово конкурс за тебе?

ГЛАВНЕ ОДГОВОРНОСТИ

 • Евиденција кредитних обавеза компаније и свих осталих задужења
 • Праћење испуњења обавеза компаније у складу са склопљеним уговорима са банкама
 • Израчунавање и анализа основних показатеља пословања у складу са потребама банака
 • Прибављање и анализа релевантних података са финансијског тржишта
 • Израда извештаја и калкулација у складу са склопљеним уговорима са банкама
 • Комуникација и координација са свим релевантним службама у банкама
 • Припрема и координација документације за потребе различитих финансијских аранжмана
 • Координација и комуникација са свим заинтересованим странама са којима компанија сарађује интерно и екстерно

ПРОФИЛ КАНДИДАТА

 • VII степен стручне спреме
 • Три (3) године радног искуства у финансијама, контролингу или ревизији
 • Познавање рада на рачунару (MS Officе)
 • Одлично познавање енглеског језика

НУДИМО

 • Рад у динамичном окружењу са могућношћу константног развоја
 • Одличне услове рада и техничку опремљеност
 • Рад на референтним пројектима

Уколико сте заинтересовани за ову пословну прилику и сматрате да је у складу са вашим пословним очекивањима, позивамо Вас да своју пријаву пошаљете електронски.

На разговор биће позвани само кандидати који испуњавају захтеве конкурса.

Напомињемо да се пријаве користе искључиво у сврху селекције и неће бити доступне трећим лицима.

Рок за пријаву је до 25.08.2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment