Расписан је конкурс за координатора планирања у Priča Catering d.o.o. у Прокупљу. Конкурс је отворен до 1. септембра 2020. године. 

Да ли те занима овај конкурс?

Основна задужења и одговорности:

  • Праћење трошкова, утрошка и количина за све пословне јединице.
  • Развијање и одржавање планова набавке намирница за све пословне јединице.
  • Праћење дешавања на нивоу артикала и доставља инвентар на редовном нивоу.
  • Праћење стања на лагеру које је у складу са нормативима и планираним јеловницима.
  • Оптимизација нивоа залиха на месечном нивоу уз помоћ предложених јеловника.
  • Одговоран за креирање дистрибутивне листе као и њену дистрибуцију релевантним корисницима и одговорним особама у пословним јединицама.
  • Одговоран за припрему плана производње на основу повратних информација добијених од Координатора гастрономије и Руководиоца операција.
  • Одговоран за ниво залиха у свим пословним јединицама кроз вођење табеле за планирање и набавку.
  • Редовно вршење анализе плана набавке.
  • Израда релевантних извештаја.

Извор: Infostud.com

Leave a comment