Специјална хируршка болница „Паркс-др Драги“ у Новом Саду, основана 1993.године, чија је основна делатност хируршко лечење, предоминатно у области абдоминалне хирургије, расписује конкурс за доктора медицине на позицији: Доктор медицине – клинички лекар.

Да ли је ово конкурс за тебе?

Услови:

  • Завршен медицински факултет, обављен стаж, положен стручни испит
  • Пробни рад

Опис радног места:

  • Преоперативна припрема пацијената (клинички преглед)
  • Учествовање у хируршком раду у улози асистента
  • Постоперативни надзор над оперисаним пацијентима и рад на хируршком одељењу
  • Вођење комплетне медицинске документације пацијената (историја болести)

Нудимо Вам:

  • Рад у посвећеном тиму са искусним стручњацима
  • Могућност запослења на неодређено време

Потребно је доставити следећу документацију: пропратно писмо и CV послати електронским путем.
Конкурс је отворен до 19.08. 2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment