ЕОС група, члан Отто групе, је лидер у области управљања потраживањима. Захваљујући преданим и посвећеним запосленима у преко 26 земаља, који учествују као активни партнери у нашем успеху, наша компанија пролази кроз позитивне и проактивне промене. Наша мисија јесте да створимо радно окружење у којем се поверење, поштење и усредсређеност на решења највише вреднују.

Да ли те занима овај конкурс?

Пружићемо Вам простор да доносите самостално одлуке и омогућити развој Ваших способности и талената.

Опис посла:

 • Праћење закона и других прописа, као и њихових измена које су од значаја за делатност Компаније и усаглашавање докумената Компаније и пословања са позитивним прописима;
 • Учествовање у припреми и изради нових општих аката, смерница, процедура и стандарда пословања
  Компаније, као и усклађивање истих по потреби, са смерницама и процедурама ЕОС групе;
 • Састављање и контрола уговора из области привредног права;
 • Пружање савета менаџменту Компаније из области привредног и радног права релевантних за пословање Компаније;
 • Активно учешће у пројектима откупа потраживања.
 • Учествовање и пружање правне подршке у ДП пројектима.

Шта ми тражимо:

 • Високо образовање – правни факултет (најмање 6. ниво квалифиикација (НОКС));
 • Најмање две године радног искуства на релевантним пословима;
 • Предност имају кандидати са искуством у раду на ДП трансакцијама;
 • Поседовање добрих организационих и аналитичких способности;
 • Поседовање развијених способности логичког размишљања и закључивања
 • Одлично познавање енглеског језика;
 • Одлично познавање МC Office пакета.

Уколико сте заинтересовани, пошаљите нам Ваш CV на е-маил: hr.rs@eos-matrix.com. Рок пријаве је до 21.08.2020. године. 

Извор: Infostud.com

 

Leave a comment