Глобос осигурање послује на тржишту Србије од 1994. године и има репутацију респектабилног осигуравача за све врсте неживотног осигурања.

Да ли те занима овај конкурс?

Расписујемо конкурс за пријем на радно место:

 • Стручни сарадник за правне послове у оквиру сектора штета

(Број извршилаца: 1, Београд)

Општи услови:

 • Завршен правни факултет
 • Познавање рада на рачунару
 • Знање енглеског језика
 • Возачка дозвола Б категорије
 • радно искуство на пословима осигурања минум 2 године

Опис послова које ће обављати:

 • Утврђивање осигуравајуће обавезе
 • Обрачун и ликвидација нематерјалних штета
 • Сарадња са лекарима цензорима
 • Израда решења, вансудских поравнања
 • Комуникација са клијентима и оштећенима
 • Послови везани за приговоре клијената/осигураника
 • Остали послови по налогу непосредног руководиоца

Потребна знања и вештине:

Добре аналитичке, интерперсоналне и комуникацијске способности
Склоност ка тимском раду и организационе вештине
Жеља и способност за учење, истраживање и усавршавање

Нудимо:

 • Одличну радну атмосферу
 • Стручно усавршавање
 • Могућност сталног запослења

Уколико сте заинтересовани да се прикључите нашем тиму, позивамо вас да нам пошаљете Ваш ЦВ електронским путем.

Биће контактирани само кандидати који испуњавају све услове и уђу у ужи избор.

Слањем Ваше пријаве на конкурс, дајете сагласност да се Ваши лични подаци користе у сврху регрутације односно селекције за оглашену позицију. Прикупљене пријаве ће бити сачуване у бази података Глобос осигурања а.д.о, и сви подаци које будемо обрађивали биће поверљиви и неће бити доступни трећим лицима.

Рок пријаве је до 29.07.2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment