Центар за истраживање јавних политика (ЦЕНТАР) расписује четврти годишњи позив за студенте основних, специјалистичких, мастер и докторских студија у Републици Србији за учешће у наградном конкурсу фонда „Светлане Ђурђевић Лукић“. Радове је потребно доставити до 30. септембра 2020. године.

ИВ наградни конкурс – Фонд Светлане Ђурђевић Лукић

Фото: ФБ/Центар за креирање јавних политика

Организовање наградног конкурса представља истовремено промоцију људске безбедности као централне теме истраживачког интересовања Светлане Ђурђевић Лукић (1963-2016), једне од оснивачица Центра за истраживање јавних политика и његове прве директорке.

С обзиром да је пандемија корона вируса COVID-19 обележила 2020. годину, овогодишњи наградни конкурс је тематски посвећен утицају пандемије новог вируса корона на различите димензије људске безбедности и претњама које вирус представља за појединца у различитим доменима.

Ко може да се пријави?
На конкурсу могу да учествују сви заинтересовани студенти основних, мастер, специјалистичких и докторских студија који су заинтересовани за теме из области људске безбедности.

Неопходан критеријум за учешће је да кандидату/кандидаткињи студентски статус не истиче до 15. марта 2021. године, јер се стипендије исплаћују почевши од доделе награда у наредна два односно три месеца. При достављању радова потребно је да се достави и оверена потврда факултета о студентском статусу кандидата/кандидаткињи.

Теме конкурса у 2020. години:

  • Како пандемија вируса ЦОВИД-19 утиче на систем смањења ризика од катастрофа у Србији?

Од кандидата се очекује да питање пандемије вируса сагледа из перспективе ванредних ситуација и реаговања система смањења ризика од катастрофа на националном и локалном нивоу.

  • Ванредна ситуација или ванредно стање: шта је бољи одговор у случају COVID-19?

Будући да се пандемије и епидемије Законом о смањењу ризика од катастрофа дефинишу као природне непогоде услед чије појаве се проглашава ванредна ситуација, поставља се питање да ли је проглашење ванредно стања у случају COVID-19 била оправдана мера.

  • Приватност у доба карантина

Од аутора се очекује да дебатују о питању уступања сопствених личних података зарад остваривања неке погодности/доступности информација везаних за здравствену безбедност (тако су на пример у Италији грађани преко мобилне апликације давали личне податке полицији о свом кретању да би за узврат добили право да изводе кућне љубимце; такође грађани у Немачкој, Француској и другим земљама уступали су своје личне податке преко апликације да би добили повратну информацију да ли су у близини заражених особа).

  • Миграције и COVID-19

Ограничавање кретања била је најзаступљенија мера током пандемије у већини држава света, како у оквиру и ван граница националних држава. Тиме су учестала миграцијска кретања доведена у питање. Фокус ове теме је на испитивању последица стагнације миграцијских кретања, односно упоређивање са досадашњим забранама уласка мигрантима у земље ЕУ.

  • Карантин и насиље у породици

Са увођењем мера забране кретања, грађани и грађанке Републике Србије и других држава били су принуђени да време проводе у затвореном простору. Досадашња истраживања показују да скоро свака трећа жена трпи неки вид насиља у породици, а током карантина је дошло до интензивирања ове врсте насиља.

  • Информисање или секуритизација вируса COVID-19

Како је број изгубљених људских живота растао са ширењем вируса, тај тренд је био праћен и порастом осећања страха међу грађанима. Ширењу панике и свеопште анксиозности допринели су и медији, али и носиоци извршне власти свакодневним обраћањем јавности.

Награда
Најбоља два рада (један рад из категорије основних студија и један рад из категорије студија другог степена), биће награђени тромесечном, односно двомесечном стипендијом. Награђени радови биће објављени у двојезичном зборнику радова заједно са осталим одабраним текстовима уз подршку Мисије ОЕБС-а у Републици Србији.

Више информација
Детаљније о условима конкурса, као и упустство за техничку припрему рада, можете прочитати на следећем линку:

Најбољи радови биће објављени у двојезичном зборнику радова у децембру 2020. године.

Пријава
Рукописи се достављају искључиво електронском поштом на е-мејл konkurs@publicpolicy.rs  са назнаком Наградни конкурс_Име и презиме_Факултет_ниво_студија. Рок за доставу радова је 30. септембра 2020. године. 

Извор: Najprakse.com

Leave a comment