Securitas је водећа међународна компанија у области приватног обезбеђења.

Да ли те занима овај конкурс?

Услови:

 • минимум VI или VII-1 степен стручне спреме, односно ВС или ВСС (Правни факултет)
 • добро познавање рада на рачунару
 • енглески језик – основно знање
 • пожељан је положен правосудни испит
 • минимум 1 година искуства у правним пословима у привредним дружтвима
 • пробни рад у периоду од 6 месеци

Опис послова:

 • Припрема, израђује и евидентира све уговоре из области делатности Друштва и пружа правне савете при уговарању ,
 • Учествује у припреми документације за потребе ангажованих адвокатских канцеларија у области заступања Друштва пред судовима и другим државним органима,
 • Учествује у спровођењу судских одлука у Друштву, прибавља потребне податке за судска вештачења,
 • Обавља стручне послове у изради тужби Друштва пред привредним судовима, а ради наплате потраживања,
 • Обавља послове вођења евиденција судских предмета,
  Припрема потребну документацију од одговарајућих сектора и служби у Друштву за припрему тужби односно одговора на тужбе,
 • Припрема документацију и учествује у раду надлежних органа
 • Друштва и обавља стручне послове у сарадњи са корпоративним агентима акционарских друштава у којима Друштво има акције,
 • Прима и експедује дневну пошту Одељења правних послова и правовремено поступа по достављеним поднесцима,
 • Правовремено поступа по прекршајним пријавама,
 • Благовремено оверава потребну документацију код надлежних органа,
 • Обавља и друге послове по налогу Директора ризика, стандарда и правних послова и Директора Друштва и за извршење послова одговара Директору ризика, стандарда и правних послова и Директору Друштва.

Нудимо:

 • Рад у мултинационалној компанији, лидеру у својој индустријској грани
 • Континуирано професионално усавршавање
 • Могућност напредовања

Рок пријаве је до 01.08.2020. године. 

Извор: Infostud.com

 

Leave a comment