Услед повећања обима посла расписујемо конкурс за радно место:

 • Приправник у сектору обрачуна зарада

Да ли те занима овај конкурс?

Критеријуми за програм приправника:

 • Незапослено лице које се води на евиденцији НСЗ
 • Минимум VI степен стучне спреме економског усмерења
 • Без радног искуства у струци или са искуством краћим од времена утврђеног за приправнички стаж (искуством краћим од 9 месеци)
 • Просечна оцена најмање 8.5 на претходно завршеним студија
 • Познавање енглеског језика
 • Познавање рада на рачунару, MS Office (Excel, Word)

Вештине:

 • Способност рада у тиму- вештине споразумевања и смисла за сарадњу
 • Нумеричке и аналитичке способности- смисао за прецизан рад са бројевима, табелама и извештајима
 • Добре организационе способности и вештине планирања
 • Стрпљивост и упорност

Нудимо:

 • Плаћен приправнички стаж и могућност продужења уговора
 • Стицање потребних знања и вештина за самосталан рад у сектору обрачуна зарада
 • Тимски и индивидуалан рад у пријатном и динамичном радном окружењу

Рок пријаве до 30.06.2020. године.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment