Привредно друштво за промет, маркетинг и посредовање„INPHARM CO.“ d.o.o. Београд, Земун, Батајнички друм 23, уписано је у регистар привредних субјеката са претежном делатношћу – трговина на велико фармацеутским производима. 

Да ли те занима овај конкурс ?

У својству увозника, консигнатера и дистрибутера фармацеутских и сродних производа здравственим установама и велепродајама у Србији и региону„INPHARM CO.“ d.o.o. оглашава потребу за пријем у радни однос једног извршиоца за рад на пословима: Директор комерцијалног сектора.

Услови:

  • Дипломирани фармацеут (магистар фармације), доктор медицине, дипломирани економиста
  • Најмање 3 године радног искуства на руководећим пословима у области промета лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената
  • Одлично познавање енглеског језика – виши ниво
  • Рад на компјутеру (Word, Excell)
    Возачка дозвола Б категорије


Пријаве за оглас са радном биографијом доставити на адресу привредног друштва: „INPHARM CO.“ d.o.o., Батајнички друм 23, Земун, Београд (са назнаком: “пријава на конкурс”) или електронски. Рок пријаве до 25.06.2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment