Oсновна школа “Звездобројци” отвара конкурс за радно место Секретар школе.

Да ли те занима овај конкурс?

Квалификације и вештине:

 • потребно је да је кандидат дипломирани правник – мастер или дипломирани правник, који је стекао високо образовање на студијама у трајању од најмање четири године
 • рад на рачунару (Word, Excel)
 • предност имају кандидати који имају искуство на рандом месту секретара школе, као и они кандидати који имају положен стручни испит за секретара

Опис посла:

 • обавља управне, нормативно-правне и друге правне послове у школи
 • израђује нацрте општих аката
 • припрема уговоре
 • прати и примењује законе и одговарајуће прописе везане за делатност школе
 • припрема предлоге одлука и решења
 • води кадровску евиденцију
 • прима родитеље и даје им обавештења која се односе на примену прописа
 • обавља и друге послове по налогу директора


Услови:

 • пола/пуно радно време
 • могућност сталног професионалног усавршавања (похађање курсева, семинара, обука…)
 • рад у тиму који тежи сталном развоју креативности и критику
 • користи за унапређење рада
 • два здрава оброка током радног дана
 • могућност напредовања


Биографију са фотографијом послати електронским путем. Додатне информације се неће давати путем телефона. Кандидати који уђу у ужи круг, биће позвани на разговор. Захваљујемо се свима на послатим пријавама. Рок пријаве до 01.07.2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment