Расписан је конкурс за менаџера онлине продаје. Погледај детаљно услове и информације. 

Да ли те занима овај конкурс?

Опис послова

 • Управљање интернет продајом, дигиталним маркетингом и друштвеним мрежама
 • Комуникација са купцима који поручују робу путем сајта – пружање информација и савета купцима везаних за робу и упознавање купаца са важећим акцијама, телефонски или путем маила
 • Комуникација са купцима коју су купили робу преко сајта везано за рекламације, поврат новца или замену робе
 • Израда рачуна, евидентирање и вођење евиденције о уплатама заједно са рачуноводством
 • Праћење трендова и истраживања у домену дигиталног пословања
 • Развој и имплементација нових функционалности интернет продаје у циљу повећања посећености сајта и продаје
 • Анализа и праћење кључних показатеља успешности дигиталног пословања компаније
 • Учествује у креирању стратегије дигиталног маркетинга
 • Креирање и праћење месечних, сезонских и годишњих планова интернет продаје
 • Креирање и праћење месечних, сезонских и годишњих буџетских планова
 • Праћење статистике и израда аналитичких извештаја
 • Управљање расположивим ресурсима у циљу реализације постављених планова
 • Сарадња и комуникација са интерним и екстерним сарадницима у домену развоја интернет продаје и дигиталног маркетинга
 • Израда извештаја менаџменту
 • Стална сарадња са осталим секторима у компанији

Квалификације и услови

 • VII Степен стручне спреме (пожељно)
 • Најмање 1 година радног искуства на истим или сличним пословима
 • Познавање Microsoft Office Пакета
 • Познавање друштвених мрежа
 • Одличне организационе и аналитичке способности
 • Искуство и интересовање у сфери дигиталног маркетинга
 • Љубазност, прецизност и тачност у раду
 • Оријентисаност на купце и изражене продајне вештине
 • Самоиницијатива и проактивност у раду

Рок пријаве до 02.07.2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment