Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима, Нови Сад, Грчкошколска 1, расписује оглас за пријем: Сарадник са положеним правосудним испитом / Адвокат

Да ли те занима овај конкурс ?

Кандидати морају испуњавати следеће услове:

  • Завршен правни факултет
  • Положен правосудни и адвокатски испит
  • Активно знање рада на рачунару (Microsoft Office)
  •  Самосталност, систематичност и аналитичност у раду
  • Спремност за тимски рад
  • Пожељна је возачка дозвола Б категорије
  • Знање енглеског језика (пожељно познавање и другог страног језика)
  • Минимум две године искуства у области грађанског права или радног права или привредног права
  • Неопходно је да кандидат назначи област права за коју се пријављује.
  • Предност ће имати кандидати са више година искуства.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Пријаве на конкурс са кратком биографијом и мотивационим писмима слати електронским путем. Рок пријаве је до 16.07.2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment