МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ

Булевар маршала Толбухина 8

11070 Нови Београд

Правни саветник за нормативно-правне и акредитационе послове на одређено време до 6 месеци.

Да ли те занима овај конкурс?

УСЛОВИ:

дипломирани правник, стечено високо  образовање на основним академским студијама у обиму oд најмање 240 ЕСПБ бодова или мастер академским студијама, радно искуство најмање 3 године на нормативно-правним пословима, држављанство Републике Србије, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван правоснажно на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци.
Пријава на конкурс садржи податке о конкурсу, личне податке, адресу становања, телефон и електронску адресу.

Заинтересовани кандидати своје биографије могу слати. Рок је отворен до 02.07.2020. године.

Извор: Infostud.com

Leave a comment