Расписан је конкурс за менаџера за односе са јавношћу. Погледај услове и све информације о конкурсу.

Да ли те занима oвај конкурс?

Опис послова:

 • дефинисање плана активности
 • дефинисање комуникационих циљева
 • дефинисање свих активности са којима се комуницира
 • дефинисање порука
 • дефинисање медија
 • састављање саопштења и пресс материјала
 • препорука и организација присуства на манифестацијама (сајмови, изложбе)
 • организација конференција за новинаре, јавних наступа, специјалних догађаја (евента), изложби, свечаних програма идр.
 • израда плана подршке друштвено корисним акцијама:
 • учешће у хуманитарним акцијама
 • донаторство организацијама у здравству, образовању и култури
 • спонзорство спортских, културних и других манифестација од ширег друштвеног значаја
 • одржавање базе података о контактима са медијима
 • израда комуникационих средстава (фотографије, панои, информативни филмови И др.)
 •  координација рада са изабраном агенцијом, прикупљање и пласирање информација преко ње
 • праћење пресс клиппинг-а и осталих показатеља позиционираности привредног друштва
 • креирање садржаја за wеб презентацију
 • дефинисање активности интерних активности:
 • развој процеса, дефинисање и примена процедура интерне комуникације
 • праћење остваривања утврђених задатака и квалитета рада
 • комуникација са клијентима,
 • по потреби комуникација са клијентима путем маил поште и профила на друственим мрежама
 • • обавља и све друге послове по налогу директора и оснивача.

Одговорност:

 • за благовремено обављање послова
 •  за реализацију утврђених активности
 • за свој рад одговора директору и оснивачу

Услови:

 • VI или VII степен стручне спреме
 • најмање пола године радног искуства на наведеним пословима
 • развијене вештине писане и усмене комуникације
 •  добро познавање и разумевање међуљудских односа
 • одличне организационе способности
 • активно знање енглеског језика,
 • одлично познавање рада на рачунару

Рок за пријаву је до 07.06.2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment