У циљу промовисања изучавања свих аспеката јапанског друштва и културе у Републици Србији, као и јачања српско-јапанског пријатељства, компанија JT International a.d. Senta, која послује у саставу Japan Tobacco International grupe, у сарадњи са Амбасадом Јапана у Републици Србији расписује конкурс за доделу пет стипендија у износу од по 100.000 динара за израду истраживачког рада на тему у вези са Јапаном.

Да ли те занима ова стипендија?

Право учешћа на конкурсу имају:
Студенти основних, постдипломских и докторских студија свих акредитованих универзитета у Републици Србији и истраживачи који нису у сталном радном односу.

За учешће на конкурсу потребно је поднети предлог истраживачког рада на тему у вези са Јапаном, према обрасцу за пријаву на овом сајту, из једне од следећих области:

 • Друштвених и хуманистичких наука (економије, права, политичких наука, филозофије, јапанског језика и књижевности)
 • Културе и уметности
 • Kaizen менаџмента

Потребна документа за учешће на конкурсу:

 • Попуњена пријава
 • Фотографије попуњених, оверених странице важећег индекса са основних, постдипломских или докторских студија акредитованих универзитета у Републици Србији
 • Остатак документације – рок за достављање биће објављен накнадно, по укидању ванредног стања.
 • Диплома завршеног факултета са додатком дипломи, односно уверењем о положеним испитима уколико је кандидат завршио студије или је на постдипломским или докторским студијама
 • За истраживаче – списак научних радова
 • Уверење, односно потврда Националне службе за запошљавање или ПИО фонда Србије да кандидат није на евиденцији лица у радном односу
 • Лична карта или пасош
 • Препорука професора основних, постдипломских или докторских студија акредитованих универзитета у Републици Србији

Попуњену пријаву на српском или енглеском језику и остала наведена документа, скренирана и у ПДФ формату, можете послати електронском поштом на адресу: konkurs@sakurastipendije.rs.

Пријаве морају стићи на наведене адресе најкасније до 29. маја 2020. до 8 часова.

Од уредно поднетих пријава комисија ће изабрати 5 (пет) учесника, подносилаца предлога истраживачког рада, који ће стећи право на појединачну стипендију у износу од 100.000 динара уколико, најкасније до 2. октобра 2020. године, пошаљу истраживачки рад према поднетом предлогу електронском поштом на адресу: konkurs@sakurastipendije.rs.

Укупан износ појединачне стипендије од 100.000 динара изабраним учесницима даје се за период израде истраживачког рада и биће исплаћен у два једнака дела на следећи начин:

авансни део укупног износа од 50.000 динара у року од 40 дана од објаве имена изабраних стипендиста
износ од 50.000 динара у року од 30 дана од када комисија оцени да је поднет истраживачки рад усклађен са поднетим предлогом, односно пријавом на конкурс

Резултати конкурса биће објављени до 26. јуна 2020. године на интернет страници: www.sakurastipendije.rs.

Сви заинтересовани могу добити додатне информације уколико пошаљу питања на е-маил адресу: konkurs@sakurastipendije.rs.

Напомена: Учесници који не поднесу рад у предвиђеном року или чији рад комисија оцени као неусклађен са поднетим предлогом односно пријавом на конкурс, а примили су авансни део уплате стипендије, не остварују право на пуни износ стипендије и у обавези су да авансни део врате даваоцу стипендије.

Преузмите формулар за пријаву.

Извор: Najstudenti.com

Leave a comment