Предшколска установа Маштоленд, Нови сад расписује конкурс за радну позицију:

 • Васпитач – приправник
  Нови Сад

Кандидат треба да испуњава следеће услове:

 • Да има одговарајуће образовање- одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије), у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије)-васпитач, у складу са законом
 • Просек студирања преко 8,50
 • Без радног искуства
 • Да је мотивисан за рад са децом, спреман за стицање нових знања и усавршавање

Шта нудимо:

 • Приправнички стаж за васпитаче са (академске или специјалистичке) 12 месеци (као услов за полагање испита за лиценцу)
 • Током ванредне ситуације обука приправника ће се реализовати на даљину (он-лине)
 • Редовну зараду
 • Четрдесеточасовну радну недељу
 • Рад од понедељка до петка и сваки викенд слободан
 • Исхрану у току рада (дечје оброке)
 • Квалитетне менторе и искуство у врхунској пракси дечјег вртића

CV и пропратну документацију слати електронским путем.

Контакт телефон 064 112 49 27

Рок за конкурисање: 15.05.2020.

Извор: Najprakse.com 

Leave a comment