ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ЈЕЛАШНИЦА
расписује
НАГРАДНИ ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС
„КО КАЖЕ ДА НЕ ЧИТАМ ЛЕКТИРУ?“

Право учешћа на конкурс имају сви ученици од првог до осмог разреда основних школа. Учесници конкурса биће разврстани у две групе.

Конкуриши!

ПРВА ГРУПА
Ученици од првог до четвртог разреда пишу на тему:

1. У санкама Снежне Краљице

ДРУГА ГРУПА
Ученици од петог до осмог разреда пишу на теме:

1. Марко Краљевић на прослави мог рођендана
2. Преписка поп Ћире и поп Спире на Инстаграму

Радови морају бити потписани (име и презиме ученика, разред, назив школе, име ментора и контакт).

Један ученик може послати више радова на конкурс у прози или стиху.

Конкурс је отворен од 2. марта до 30. априла 2020. године.

О резултатима конкурса и додели награда награђени ученици биће благовремено обавештени. Конкурсом је предвиђено шест награда (по три најбоља рада у свакој групи) и неколико посебних награда, које ће бити додељене у ОШ „Ђура Јакшић“ у Јелашници маја месеца.

Ученици могу слати радове поштом на следећу адресу:

ОШ „Ђура Јакшић“
(за литерарни конкурс „Ко каже да не читам лектиру?“)
Српских просветитеља 7
18206 Јелашница

или мејлом на :

kokazedanecitamlektiru@gmail.com

Више информација о конкурсу можете добити на телефон 064/257 87 91, и имејл kokazedanecitamlektiru@gmail.com.

Извор: Табла

 

 

Leave a comment