Отворен је конкурс за позицију:

Самостални рачуновођа/Senior Accountant
У оквиру Одељења екстерног рачуноводства у Београду

Да ли си те занима овај конкурс?

Самостални Рачуновођа / Senior Accountant ће самостално обављати све послове из рачуноводствене области и пружаће подршку осталим члановим рачуноводственог тима везано за књижење пословних промена, обрачуне пореских обавеза, припрему финансијских извештаја, припрему редовних извештаја о пословању за клијенте, као и помоћ приликом интерних и екстерних ревизија пословања.

Одговорности:

 • Обављање рачуноводственог надзора и редовно праћење прописа из рачуноводствене области;
 • Контрола формалне исправности рачуноводствене документације и евидентирање свих пословних промена;
 • Обрачун пореских обавеза (доходак, пдв, имовина, добит), припрема прописаних евиденција и предаја одговарајућих пореских пријава;
 • Припрема налога за плаћање у домаћем и спољнотрговинском промету;
 • Припрема месечних и кварталних извештаја о пословању;
 • Припрема редовних годишњих финансијских извештаја и годишње пријаве за порез на добит правних лица;

Услови:

 • VI-VII степен стручне спреме економског усмерења;
 • Искуство на наведеним рачуноводственим пословима од најмање 3 године;
 • Одлично познавање прописа из рачуноводствене области (Закон о рачуноводству, Закон о порезу на доходак, Закон о порезу на додату вредност, Закон о порезу на добит, Закон о девизном пословању) и познавање МСФИ;
 • Активно знање енглеског језика (свакодневна писана и усмена пословна комуникација са клијентима);
 • ИТ знање (MS Excel је обавезан услов а познавање рада у ЕРП софтверу Pantheon може бити предност);
 • Одговарајуће радно искуство у књиговодственој агенцији може бити предност;
 • Уколико испуњавате наведене услове и желите да наставите са професионалним усавршавањем у динамичном и позитивном пословном окружењу, пошаљите нам Вашу биографију и мотивационо писмо електронским путем до 20.03.2020. године

На разговор ће бити позвани само кандидати који су ушли у ужи избор.

Подаци о личности који су прикупљени путем достављених биографија, у склопу пријава на овај конкурс, обрађују се искључиво у циљу регрутовања за наведени конкурс и неће бити сачувани након истека рока трајања конкурса, односно након коначног одабира одговарајућег кандидата.

Извор: Najstudent.com

 

Leave a comment