Електротехнички институт Никола Тесла ад Београду тражи:

 • Инжењер релејне заштите
  Београд

Да ли те интересује овај конкурс?

Потребни услови:

 • висока стручна спрема, електротехнички факултет – дипломирани инжењер електротехнике на мастер студијама или мастер инжењер електротехнике, смер енергетика, са или без радног искуства,
 • обавезно теоријско знање из области разводних постројења и релејне заштите, знање енглеског језика,
 • обавезно поседовање возачке дозволе Б категорије,
 • амбициозност, спремност за стицање нових знања и за рад на терену, комуникативност, спремност за рад у тиму.
 • Начин ангажовања – уговор ван радног односа. Постоји могућност заснивања радног односа.

Опис послова:

 • Редовна годишња испитивања релејне заштите генератора, трансформатора, далековода, мотора.
 • Рад са електромеханичким, статичким и микропроцесорским заштитама (у највећем обиму).
 • Конфигурисање и параметрирање релеја, као и испитивање релејне заштите пред пуштање у погон.
 • Испитивања струјних и напонских мерних трансформатора.
 • Рад на терену претежно у електранама у Србији, али и у иностранству.
 • Израда студија и елабората подешавања и координације релејне заштите за све елементе електроенергетског система.
 • Рад у софтверима за прорачун струја кратких спојева.

Биографије слати електронским путем.

Само кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

Рок за конкурисање: 29.02.2020.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment