Workforce Human Resource је регионална HR компанија која послује у земљама Adriatic регије. 

Пријави се и стекни практично искуство!

Пружамо подршку у регрутацији, у запошљавању, области радног права и ХР консалтинга, обрачуну зарада, outsourcingu процеса регрутације и onsite менаџмента.

За наше потребе тражимо мотивисане кандидате за позицију:

 • Практикант у ХР администрацији
  Београд

Опис задужења:

 • Израда и ажурирање документације за пријаву и одјаву запослених на обавезно социјално осигурање, као и подношење документације на надлежне фондове
 • Израда уговора о раду, праћења истека уговора
 • Евидентирање и припрема података за обрачун зарада запослених
 • Комуникација са запосленима, прикупљања података и пружања информација
 • Подршка запосленима у обезбеђивању неопходних потврда о запослењу и пратеће документације
 • Комуникација са ПИО фондом, Републичким фондом за здравствено осигурање и Централним регистром
 • Ажурирање и вођење базе података запослених

Потребне квалификације:

 • Пожељно VI степен стручне спреме
 • Познавање енглеског језика
 • Познавање рада на рачунару (Word i Excel)
 • Мотивисаност за учење и рад у ХР индустрији
 • Проактивност у раду

Само кандидати који уђу у ужи круг ће бити контактирани.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment