Студентска организација Српски политички форум позива све заинтересоване студенте да пошаљу своје радове за трећи број стручног часописа студената друштвенохуманистичких наука и уметности Политеума. У овом часопису се објављују стручни студентски радови из свих дисциплина друштвено-хуманистичких наука и из теорије уметности, што значи да своје радове могу послати студенти основних, мастер и докторских студија из Републике Србије и региона који се убрајају у наведене категорије.

Пријави се на конкурс!

Конкурс је отворен до 1. марта 2020. године. Аутор ће одмах након слања рада бити обавештен о приспећу рада и (не)испуњавању услова конкурса. Радове слати на електронску адресу redakcija.spf@gmail.com, у ворд документу.

Да би рад био примљен и послат рецензентима на разматрање, мора да испуни следеће критеријуме:

  • Треба да садржи до 6000 речи.
  • Треба да буде достављен на ћириличком писму, зато што се часопис објављује на том писму.
  • Треба користити слова врсте Times New Roman, величина слова 12, проред 1,5.
  • Наслове и поднаслове писати без нумерације, величине слова 12. Наслов и поднаслови треба да буду наведени у Bold варијанти, а издвојене именоване целине у оквиру једног поднаслова (поднаслови поднаслова) треба да буду у Bold i Italic варијанти. Маргине поставити на 2,5 центиметара, на страници формата А4.
  • Испод наслова треба навести име и презиме аутора, а у фусноти чија ознака стоји поред имена аутора навести назив факултета, годину студија, врсту студија (основне академске, мастер академске и сл) и назив студијског програма (нпр. међународне студије), као и своју електронску адресу.
  • У фусноти чија ознака стоји поред наслова, навести додатне информације о тексту (део већег научног пројекта, представљен на стручној конференцији и сл), уколико рад није написан за потребе објављивања у овом часопису.
  • Сажетак (апстракт) треба да садржи до 150 речи. Испод сажетка навести од 5 до 10 кључних речи.
  • Страна имена и презимена у тексту писати према српској транскрипцији, а код првог навођења страног имена и презимена у заградама навести име и презиме на изворном језику. Називе страних корпорација, споразума и др. могуће је наводити у изворном облику, али коришћењем курзивних слова (Italic) или користити правило навођења препоручено за страна имена и презимена.
  • Важно: Придржавати се правила академске честитости и не преузимати туђе реченице без јасног истицања њиховог аутора и издања из ког су преузете! Навођење извора (референци) у тексту и литератури радити у складу са АПА стилом (АПА – American Psychological Association). Прецизан начин навођења по АПА стилу биће објављен у посебном документу уз текст конкурса на сајту Факултета политичких наука.

Сваки рад који испуни наведене критеријуме биће послат на независну рецензију и лектуру. Постоји могућност да рецензент прихвати објављивање рада само уз одређене препоруке измена или допуна које предочи у свом извештају. У том случају, рад ће бити објављен само ако аутор испоштује све препоруке рецензента (аутора ће о томе обавестити Редакција). Идентитет рецензената је непознат ауторима, а идентитет аутора је непознат рецензентима; тиме се омогућава непристрасност у оцењивању.

Трећи број часописа излази током пролећног семестра 2020. године. Издавање часописа је омогућила фондација Заједно за младе – проф. др Даница Грујичић.

За све додатне информације можете се обратити Редакцији Српског политичког форума на електронску адресу: redakcija.spf@gmail.com.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment