Расписује се Конкурс за доделу 1 (једне) стипендије Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке студенту Универзитета у Београду са факултета на којима се подстиче развој менаџмента, као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, за школску 2019/2020 годину.

Да ли те занима ова стипендија?

На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија са факултета Универзитета у Београду, на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, који се у школској 2019/2020 години финансирају из буџета Републике Србије.

Критеријуми
Критеријуми за добијање стипендије су:

  • редовно уписивање школске године,
    висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 8,50.
  • Предност ће имати студенти који су уписани на акредитовани студијски програм/модул менаџмента или трговине.
  • Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

Висина стипендије
Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Потребна документација:

  • Пријава (Образац преузети у формату ПДФ са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1,
  • Уверење факултета о упису школске 2019/2020 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  • Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.

Пријава
Рок за подношење пријава је од 18. новембра до 18. децембра 2019. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – за Конкурс Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426 и на е-маил: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Leave a comment