Јавни бележник Жарко Синђелић расписао је конкурс за:

  • Дипломираног правника
за разноврсне правне послове у јавнобележничкој канцеларији
(промет непокретности, оставински поступци, овера изјава и исправа)
Место рада: Обреновац

Pixabay
Да ли је ово конкурс за тебе?

Нуди рад у динамичном и младом окружењу и усавршавање у струци кроз обављање практичних правних послова. Пожељно брзо куцање, као и искуство у области промета непокретности и оставинским поступцима, али оглас је отворен и за кандидате без радног искуства јер ће сви кандидати који уђу у ужи избор имати  обуку и прилику за практичан пробни рад у јавнобележничкој канцеларији.

Рок за конкурисање: 24.12.2019.

Leave a comment