Јавни извршитељ Тамара Лучић расписује конкуррс.

Потребан је:

  • Дипломирани правник
    Београд

Pixabay
Пријави се на конкурс!

УСЛОВИ:

  • Завршен правни факултет
  • Познавање рада на рачунару

ОПИС:

  • Израда свих врста закључака, решења и дописа из надлежности јавног извршитеља
  • Предузимање радњи којим се непосредно спроводи извршење или обезбеђење
  • Контакт и кореспонденција са странкама, учесницима у поступку и трећим лицима
  • Праћење судске и јавноизвршитељске праксе и стручно усавршавање
  • Пожељно искуство у јавноизвршитељским канцеларијама

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Рок за конкурисање: 12.11.2019.

Извор:Infostud.com

Leave a comment